After Market
Lighting
Office:  No. 5688, Longwu Rd., Minhang District,               Shanghai, CN
Factory:  No. 66,Lijiang Rd., Xixiashu Town,
              Changzhou , Jiangsu, CN
Body
Car Seat
Specialty
Contacts
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  
About Us
Tel.: 8613023129900
Fax: 86 0519 8XXXXXXX
E-mail: dan_szy@hotmail.com
+86 130 2312 9900